Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

10. řijen, 2018

Výzkumné pracoviště KALD DAMU pořádá v rámci podpory NAKI II symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách, které se koná 24. října 2018 od 10 do 15 hodin ve Studiu Řetízek na Divadelní fakultě AMU v Praze.

Symposium bude reflektovat výzkumnou práci a projekty profesionálních divadelníků v různých specifických skupinách (s lidmi s mentálním postižením, s lidmi s bipolární poruchou, s lidmi s downovým syndromem, se seniory, Neslyšících atd.). Mezi přednášejícími budou pracovníci Výzkumného pracoviště KALD DAMU, doktorandi KALD, pedagogové a studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a další divadelníci a odborníci z oblasti specifického divadla.

Fotogalerie