Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (8. ročník) a Symposium umělecká tvorba ve specifických skupinách v kontextu současné kultury

11. listopad, 2022

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách prezentuje a reflektuje výzkumnou práci a umělecké projekty profesionálních divadelníků ve specifických skupinách (s lidmi s různým mentálním postižením, s Downovým a Aspergerovým syndromem, s lidmi s bipolární poruchou, se seniory nebo také s Neslyšícími ad.) z celé České republiky. Především pedagogů a studentů DAMU a JAMU, ale i dalších odborníků a tvůrců z příbuzných disciplín. Příspěvky přednášejících vycházejí z umělecké praxe, teoretického bádání i celosvětového kontextu a zkušeností s tvorbou zahraničních skupin a souborů, které se této oblasti umění věnují. S příspěvky letos vystoupí například Miloslav Klíma (DAMU), Dora Bouzková (Loutky bez hranic), Barbora Adolfová (DAMU, Cirqueon), Markéta Těmínová (Dr.amAS), Ilona Labuťová (Divadlo Ujeto), Irena Iškievová (OFF/FORMAT), Vendula Kacetlová (Divadlo Aldente, JAMU), Monika Kaššaiová (Divadlo Psycheche), Kateřina Šplíchalová Mocová (DAMU, Divadlo VZHŮRU NOHAMA), Vladimír Novák (DAMU, Divadlo VZHŮRU NOHAMA) ad. Symposium proběhlo 8. listopadu ve Staré Vodárně v Nebušicích.

 

Symposium umělecká tvorba ve specifických skupinách v kontextu současné kultury

Symposium prezentovalo a reflektovalo možnosti tvorby s lidmi s postižením v současných kulturních podmínkách a ukazovalo na různé cesty, kterými je se ubírat při tvorbě ve specifických skupinách. Hlavní účastníci symposia: Jan Čtvrtník a Vladimír Novák (DAMU), Jitka Vrbková a Vendula Kacetlová (JAMU), Ilona Labuťová a Štěpán Smolík (Asociace dramaterapeutů ČR). Symposium proběhlo v rámci festivalu Menteatrál 31. 7. 2023.