Výzkumná symposia

11. listopad, 2021

V letošním roce jsme realizovali 2 výzkumná symposia vztahující se k tématu výzkumu ve specifických skupinách. I přes mnohé koronavirové překážky se nám podařilo všechny plánované výstupy realizovat a pokračovat tak v umělecké i výzkumné práci v této oblasti umělecké tvorby.

Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (7. ročník)

1. 10. 2021

Symposium prezentovalo a reflektovalo výzkumnou práci a projekty profesionálních divadelníků v různých specifických skupinách (s lidmi s různým mentálním postižením, s Downovým a Aspergerovým syndromem, s lidmi s bipolární poruchou, se seniory nebo také s Neslyšícími ad.). Příspěvky na symposiu se vztahovaly k teoretickým otázkám umělecké tvorby ve specifických skupinách v širších antropologických souvislostech, k metodice a konkrétním zkušenostem z oblasti této tvorby.

Hlavní přednášející: V. Novák, M. Klíma, K. Šplíchalová, D. Kubík, J. Čtvrtník, I. Iškieová

 

Symposium umělecká tvorba ve specifických skupinách v době koronavirové

31. 7. 2021

Symposium prezentovalo a reflektovalo zásadní negativa i pozitiva podmínek umělecké tvorby a výzkumu v době koronavirové a hledalo možné cesty, kudy se za ztížených podmínek ubírat a jakým způsobem se s překážkami vypořádávat. Hlavní účastníci symposia: Jan Čtvrtník (DAMU), Vladimír Novák (DAMU), Jitka Vrbková (JAMU), Ilona Labuťová a Štěpán Smolík (Asociace dramaterapeutů ČR), Anna Strnadová (Apropo Jičín).